Get Adobe Flash player

 

植物租赁
 
组织机构代码


 


税务登记证

 

植物租赁
 
营业执照副本

 


 
养护能力认定证
 

 

花卉租赁
 
上海园林绿化行业协会会员证书
 

 


 
上海园林绿化行业协会会员铜牌